Add start date and end date on party relationship

Actualment en la relació de tercers, podem anotar en quin altre tercer està relacionat i el tipus.

Ara bé, moltes vegades, aquestes relacions es finalitzen o es tornen a reprendre.

Per exemple:

  • “Employee A” és “treballador” de “Company X”.
  • A dia, 19 de febrer, “Employee A” ja no és “treballador” de “Company X”. Es finalitza la relació entre tercers.
  • A dia 31 de desembre, “Employee A” torna a ser “treballador” de “Company X”. Es torna activar la relació entre tercers.

Solució

Al model ‘party.relation’ afegir els camps “start_date” i “end_date” com es fa en els empleats [1]

[1] modules/company: 625fa1771364 company.py

Hola Raimón,

Una vegada un Tercer deixar de ser “Treballador” de una empresa ja no ens insteresa com a tal i podem borrar la seva relació amb la “Empresa”.

De fet, si t’interesa mantenir una relació de “Ex treballadors” pots fer-ho creant una tipus de relacio diferent de la inicial.

Als empleats, es guarda la data inicial i la data final perquè els empleats s’utilitzen per altres models (com per exemple els fulls de treball) i aquests dates s’utilitzen per a que un empleat no pugui afegir fulls de treball una vegada finalitzada la relació amb l’empresa. A més a més, l’empleat no es pot esborrar perquè volem tenir la relació dels fulls de treball, cosa que no es el cas de les relecions entre els tercers.

Amb tot això a la mà, entenc que no hi ha cap necessitat d’afegir les dates que proposes.

Podries, però la teva proposta no tindràs historial, que es lo que busca. Quantes vegades ha sigut extreballador? quins períodes?

Però no tindràs el historial per dates, d’altes i baixes de les relacions. No interessa.

He anotat l’exemple “empleat” com exemple bàsic per entendre-ho, però la idea es usar per qualsevol tipus de relació: tallers, comercials, … l’exemple de comercial, també és un bon exemple. Els comercials es relacionen en moltes empreses, amb altes i baixes.

A post was split to a new topic: Translation of post is not available

Aquesta solució implica duplicar tots els tipus de relació si vols mantenir els històrics. Crec que precisament si algú utilitza el party_relationship és perquè vol conèixer bé les relacions i sovint l’historial serà interessant.

Un exemple típics seria:

Tinc un client A i amb el responsable de compres X. Uns mesos més tard em contacte X que ara treballa per l’empresa B (i possiblement hi sostenta un càrrec diferent). M’interessa mantenir l’històric que fins una determinada data va ser el responsable de compres de A, però que a partir de llavors va passar a tenir un altre càrrec.

Un altre:

Tinc una xarxa de distribuïdors. Jo no venc directament al client final però sí que faig accions per aconseguir que els meus distribuïdors aconsegueixin incrementar les seves vendes. En un determinat moment el client final deixa de treballar amb el distribuïdor, així que haig d’actualitzar al sistema que ja no mantenen una relació però temps més tard tornen a arribar a un acord o passa a ser client final mitjançant un altre distribuïdor.

De nou, tenir l’historial de què ha passat em pot interessar per diversos motius: primera per fer una bona tasca comercial, però també pot ser útil a nivell estadístic (capacitat de mantenir clients dels distribuïdors, etc).

There is a _history flag that can be activated on any tryton module to automatically track all the history of changes. If you need to have a history of relationships you should activate it on it.

By the way, just for the record, I had already filled an issue here: Issue 4440: It should be possible to add start/end dates to parties relationships - Tryton issue tracker